Skoleledermøte for partnerskoler i grunnskolen

Egen innkalling blir sendt til aktuelle skoleledere.