Skoleledermøte for partnerskoler i grunnskolen

Skoleledermøte for partnerskoler i grunnskolen - egen innkalling sendes ut til skolelederne i forkant. Auditorium 4.