Skoleledermøte for partnerskoler i grunnskolen

Skoleledere på høgskolens partnerskoler i grunnskolen innkalles til skoleledermøte denne dagen.