Skoleledermøte for partnerskoler i grunnskolen

Skoleledermøte for partnerskoler i grunnskolen gjennomføres i auditorium 4. Egen innkalling sendes ut.