Samarbeidsmøte med styrere og lokale veiledere 3ABLU

Samarbeidsmøte med styrere og lokale veiledere 3ABLU fra kl. 10.15-13.00. Lokale veiledere fra kl. 13.00 - 15.30.