Samarbeidsmøte 2ABLU

Obligatorisk samarbeidsmøte for styrere i ansattbarnehagen og lokale veiledere i 2ABLU, torsdag 14. april kl. 10.15-13.00 (lokale veiledere til kl. 15.30)