Profesjonsseminar FM2

Profesjonsseminaret arrangeres på høgskolen i etterkant av praksis og er obligatorisk for studenter, praksislærere og høgskolens praksisveiledere.