Profesjonsseminar FM2

Profesjonsseminar for Faglærerutdanningen i musikk, 2. studieår. Her deltar studenter, praksislærere og høgskolens kontaktlærere.