Profesjonsseminar FM1

Profesjonsseminaret arrangeres på høgskolen i etterkant av praksis og er obligatorisk for studenter, praksislærere og høgskolens praksisveiledere. Profesjonsseminaret for 1.årsstudentene er også en obligatorisk del av fagtilbudet for studenter ved årsstudiet i musikk ved Høgskolen i Innlandet.