Profesjonsseminar FM1

Profesjonsseminar for faglærerutdanningen i musikk, 1. studieår. Her deltar studenter, praksislærere og høgskolens kontaktlærere.