Profesjonsseminar FM 3.studieår

Seminar for studenter, praksislærere og høgskolens praksisveiledere.