Profesjonsseminar FM 3.studieår

 Seminar for studenter, praksislærere og høgskolens praksisveiledere.