Profesjonsseminar FM 3

Profesjonsseminar FM 3. Aktuelle deltakere vil få tilsendt innkalling på e-post med tidspunkt og rom for møte. Studentene får nærmere informasjon på Fronter.