Profesjonsseminar FM 2

Profesjonsseminar FM 2. Aktuelle deltakere vil få tilsendt innkalling på e-post med tidspunkt og rom for møte. Studentene får nærmere informasjon på Fronter.