Profesjonsseminar FM 2.studieår

 Seminar for studenter, praksislærere og høgskolens praksisveiledere.