Profesjonsseminar FM 2.studieår

Seminar for studenter, praksislærere og høgskolens praksisveiledere.