Profesjonsseminar FM 1

Profesjonsseminar for FM 1. Aktuelle deltakere vil få tilsendt innkalling på e-post med tidspunkt og rom for møte. Studentene får nærmere informasjon på Fronter.