Profesjonsseminar 3 MGLU 1-7 og 3 MGLU 5-10

Profesjonsseminaret arrangeres på høgskolen i etterkant av praksis og er obligatorisk for studenter, praksislærere og høgskolens praksisveiledere.