Profesjonsseminar 3 GLUS 1-7

Profesjonsseminar for studenter og høgskolens praksisveiledere. Informasjon sendes ut i forkant av seminaret.