Profesjonsseminar 2 MGLUS 1-7

Profesjonsseminar for studenter og høgskolens praksisveiledere.