Profesjonsseminar 2 MGLU 1-7 og 2 MGLU 5-10

Profesjonsseminar for studenter, praksislærere og høgskolens praksisveiledere. Informasjon sendes ut i forkant av seminaret.