Profesjonsseminar 2 GLU 5-10

På profesjonsseminaret deltar studenter, praksislærere og høgskolens kontaktlærere.