Profesjonsseminar 2 GLU 1-7

På profesjonsseminaret deltar studenter, praksislærere og høgskolens kontaktlærere.