Profesjonsseminar 1 MGLUS 1-7

Seminar for studenter og høgskolens praksisveiledere. Praksislærere inviteres.