Profesjonsseminar 1 MGLUS 1-7

Profesjonsseminaret arrangeres på høgskolen i etterkant av praksis og er obligatorisk for studenter og høgskolens praksisveiledere.