Profesjonsseminar 1 MGLU 1-7 og 1 MGLU 5-10

Seminar for studenter, praksislærere og høgskolens praksisveiledere.