Profesjonsseminar 1 GLUS 1-7

Profesjonsseminar for studenter og høgskolens kontaktlærere etter avsluttet praksisperiode i høstsemesteret.