Profesjonsseminar 1 GLUS 1-7

På profesjonsseminaret deltar studenter og høgskolens kontaktlærere. Praksislærere inviteres til å delta.