Profesjonsseminar 1 GLU 5-10

På profesjonsseminaret deltar studenter, praksislærere og høgskolens kontaktlærere.