Profesjonsseminar 1 GLU 1-7 og 1 GLU 5-10

Profesjonsseminar for studenter, praksislærere og høgskolens kontaktlærere etter avsluttet praksisperiode i vårsemesteret.