Praksisadministrasjonen tilgjengelig t.o.m. 30. juni