Partnerskoleledermøte for videregående skole

Møte for skoleledere i høgskolens partnerskoler i videregående skole, og for skoleeierne i fylkeskommunene høgskolen har partneravtale med. Møtet arrangeres på høgskolen og det sendes ut egen innkalling i forkant av møtet.