Partnerskoleledermøte for grunnskolen

Møte for skoleledere i høgskolens partnerskoler i grunnskolen og skoleeierne i høgskolens partnerkommuner. Egen innkalling sendes ut i forkant av møtet.