Møte med styrere og praksislærere i partnerbarnehagene

Innkalling vil bli sendt ut til partnerbarnehagene med agenda, tidspunkt og rom.