Møte med styrere i partnerbarnehagene

Innkalling vil bli sendt ut. Møtet varer fra kl. 13.00-15.30.