Møte med styrere 1ABLU

Møte med styrere 1ABLU kl. 10.15-13.00 i auditorium 4

Forfall må meldes til vigdis.eriksen@hihm.no innen 25. august.
Ved eventuell sykdom/forfall hos styrer ber vi om at barnehagen sender stedfortreder.