Møte med høgskolens partnerbarnehager

Møte med styrere og praksislærere i høgskolens partnerbarnehager, tirsdag 10. mai kl. 13.00-15.30.