Førpraksismøter PPU deltid 1 og PPU deltid 2 - AVLYST

Førpraksismøter for PPU deltid 1 og PPU deltid 2. Aktuelle deltakere vil få tilsendt innkalling på e-post med tidspunkt og rom for møte. Studentene får nærmere informasjon på Fronter.