Førpraksismøte FM1

Obligatorisk informasjonsmøte om gjennomføring av praksis for Faglærerutdanningen i musikk, 1. studieår. Her deltar studenter, praksislærere og høgskolens kontaktlærere.