Førpraksismøte FM 3.studieår

Møte for studenter, praksislærere, studieprogramansvarlig, praksiskoordinator og høgskolens praksisveiledere