Førpraksismøte FM 1.studieår

Møte for studenter, praksislærere, studieprogramansvarlig, praksiskoordinator og høgskolens praksisveiledere