Førpraksismøte faglærerutdanningen i musikk, 1.studieår

Førpraksismøtet arrangeres på høgskolen i forkant av praksis og er obligatorisk for studenter, praksislærere og høgskolens praksisveiledere.