Førpraksismøte faglærerutdanningen, 1. studieår

Førpraksismøtet arrangeres på høgskolen i forkant av praksis og er obligatorisk for studenter, praksislærere og høgskolens praksisveiledere.