Førpraksismøte Faglærerutdanning i musikk 3

Informasjonsmøte for praksislærere, studenter og høgskolens kontaktlærere, praksiskoordinator og studieleder.