Førpraksismøte 4 MGLU 1-7 og 4 MGLU 5-10

Møte for studenter, praksislærere og høgskolens praksisveiledere.