Førpraksismøte 4 GLU/S (kun praksislærere)

Egen innkalling sendes ut i forkant av møtet.