Førpraksismøte 4 GLU/S 1-7 og 4 GLU 5-10

Førpraksismøte gjennomføres kun for praksislærere i auditorium 4.