Førpraksismøte 4 GLU/GLUS (kun for praksislærere)

Egen innkalling blir sendt til aktuelle praksislærere.