Førpraksismøte 4 GLU 1-7, 4 GLUS 1-7 og 4 GLU 5-10

Førpraksismøtet arrangeres på høgskolen i forkant av praksis og er obligatorisk for praksislærere.