Førpraksismøte 3BLU

Obligatorisk førpraksismøte for studenter og praksislærere i 3BLU, torsdag 14. januar.